Vzor odstoupení od smlouvy

ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ NA ADRESU PROVOZOVNY S ÚPLNÝMI KONTAKTY NA VÁS, DĚKUJEME.

HZ KONTEJNERY s.r.o.

[provozovna uvedená na webových stránkách letiste-berlin.cz]

Jméno a příjmení 

Ulice a č.p.

123 45 Město

email@email.cz

telefon: +420 123 456 789 

DOPORUČENĚ / EMAILEM

Obec, datum

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ve vašem internetovém obchodě letiste-berlin.cz jsem si objednal: [uveďte název produktu];

za cenu: [uveďte částku] Kč;

variabilní symbol daňového dokladu: [uveďte variabilní symbol];

toto mi bylo doručeno dne: [uveďte datum].

Podle § 1829 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy mi bylo zboží doručeno.

Zaplacenou kupní cenu prosím vraťte poštovní poukázkou nebo na účet číslo [doplňte číslo účtu].

Zakoupené zboží [vracím spolu s tímto dopisem / posílám samostatnou zásilkou].

S pozdravem,

[podpis]