Vzor reklamace

ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ NA ADRESU PROVOZOVNY S ÚPLNÝMI KONTAKTY NA VÁS, DĚKUJEME.

HZ KONTEJNERY s.r.o.

[provozovna uvedená na webových stránkách letiste-berlin.cz]

Jméno a příjmení 

Ulice a č.p.

123 45 Město

email@email.cz

telefon: +420 123 456 789 

DOPORUČENĚ / EMAILEM

Obec, datum

REKLAMACE ZBOŽÍ

Ve vašem internetovém obchodě letiste-berlin.cz jsem si objednal: [uveďte název produktu];

za cenu: [uveďte částku] Kč;

variabilní symbol daňového dokladu [uveďte variabilní symbol];

toto mi bylo doručeno dne: [uveďte datum].

Zboží, které mi bylo dodáno, vykazuje tyto vady: [popište vady].

Žádám o [poskytnutí přiměřené slevy / odstranění vady].

V případě, že vady nebude možné odstranit, žádám o [vrácení kupní ceny / dodání nového zboží].

V případě vracení kupní ceny žádám o vrácení poštovní poukázkou nebo na účet číslo [doplňtečísloúčtu].

Zakoupené zboží [vracím spolu s tímto dopisem / posílám samostatnou zásilkou].

S pozdravem,

[podpis]